Cà Mau: Người dân kiếm tiền triệu mỗi ngày từ nghề cào vẹm đất

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có nguồn thu nhập khá cao từ việc khai thác con vẹm đất (còn gọi là con vòm). Nguồn lợi tự nhiên này rất phong phú đã giúp nhiều hộ gia đình có thêm sinh kế để vươn lên.

Cà Mau: Người dân kiếm tiền triệu mỗi ngày từ nghề cào vẹm đất

Cà Mau: Người dân kiếm tiền triệu mỗi ngày từ nghề cào vẹm đất