Cà Mau: Thử nghiệm mô hình nuôi sò huyết trong đầm tôm, nhiều hộ dân có thu nhập cao

Gần đây, mô hình nuôi sò huyết trong đầm tôm được nhiều hộ nông dân trên địa bàn thành phố Cà Mau thử nghiệm. Với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và độ mặn thích hợp, sò huyết phát triển tốt và đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân nơi đây.

Cà Mau: Thử nghiệm mô hình nuôi sò huyết trong đầm tôm, nhiều hộ dân có thu nhập cao

Cà Mau: Thử nghiệm mô hình nuôi sò huyết trong đầm tôm, nhiều hộ dân có thu nhập cao