Cách người Châu Á chăn nuôi vịt lấy trứng và cận cảnh dây chuyền chế biến thịt vịt

Trong 50 năm qua, chăn nuôi gia cầm như gà, vịt.. đã cho thấy sự tăng trưởng nổi bật và trở thành nguồn cung cấp protein đáng kể trên toàn cầu. Sản lượng vịt trên thế giới trong thời gian này đã tăng gần 5 lần từ 256 triệu lên khoảng 1.253 triệu vào năm 2019.

Cách chăn nuôi vịt lấy trứng và dây chuyền chế biến thịt vịt ở châu Á

Cách chăn nuôi vịt lấy trứng và dây chuyền chế biến thịt vịt ở châu Á