Cận cảnh lán trại cách ly bằng tre nứa lá cực độc đáo tại tâm dịch Sơn La

Bằng các vật liệu tự nhiên, sẵn có và rất dễ làm là tre nứa lá, mô hình lán trại cách ly, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thực sự phát huy tính sáng tạo của địa phương.

Cận cảnh lán trại cách ly bằng tre nứa lá cực độc đáo tại tâm dịch Sơn La