Cần Thơ: Kỳ lạ lão nông kiếm tiền theo cách lạ đời, dựng chòi dụ dơi về ở

Nhận thấy phân dơi tốt cho cây trồng, nên ông Ngô Văn Hẹ (quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) đã dựng chòi treo lá dụ dơi về ở để lấy phân, sau đó đem bán lấy tiền. Nhưng điều đặc biệt là không phải ai cũng có thể nuôi dơi thành công.

Cần Thơ: Kỳ lạ lão nông kiếm tiền theo cách lạ đời, dựng chòi dụ dơi về ở

Cần Thơ: Kỳ lạ lão nông kiếm tiền theo cách lạ đời, dựng chòi dụ dơi về ở