Chàng trai Khmer làm giàu với niềm đam mê điêu khắc

Anh Hữu Minh Tài (Ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) tiếp xúc với thủ công mỹ nghệ truyền thống khi còn nhỏ với niềm đam mê. Khoảng 3 năm gần đây, anh đã mở cho mình một xưởng thủ công mỹ nghệ. Mỗi năm mang lại nguồn thu hơn 200 triệu đồng và tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.
Chàng trai Khmer với niềm đam mê điêu khắc

Chàng trai Khmer với niềm đam mê điêu khắc