Video: Dấu ấn "Làng Việt thời hội nhập"

Đề tài về nông thôn, làng quê Việt Nam luôn hấp dẫn, thú vị và đem lại nhiều cách tiếp cận. Khơi đúng mạch nguồn đó, cuộc thi viết truyện ngắn “Làng Việt thời hội nhập” đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng những người yêu văn chương trên khắp đất nước, gợi cảm hứng và kích thích sáng tạo cho nhiều thế hệ người viết.

Video: Dấu ấn "Làng Việt thời hội nhập"