Chính sách hỗ trợ nông nghiệp giúp nông dân đồng bào dân tộc thiểu số Lai Châu giảm nghèo

Từ các chính sách hỗ trợ nông nghiệp của tỉnh Lai Châu, nông dân ở huyện Phong Thổ đã có điều kiện đưa cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, thu nhập nhờ đó được nâng lên và giảm nghèo bền vững.

Video: Chính sách hỗ trợ nông nghiệp giúp nông dân đồng bào dân tộc thiểu số Lai Châu giảm nghèo.