Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai lý giải chuyện gửi tâm thư tới Ngân hàng Nhà nước

Ngành chăn nuôi Đồng Nai liên tục đối mặt với nhiều khó khăn dẫn đến lỗ chồng lỗ, nhiều người rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu.

Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai lý giải chuyện gửi tâm thư tới Ngân hàng Nhà nước