Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam sẵn sàng là trung tâm sáng tạo về lương thực

Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong bài phát biểu gửi đến Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của LHQ về Hệ thống lương thực thực phẩm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam sẵn sàng là trung tâm sáng tạo về lương thực