Chuyển đổi cây trồng cần đúng quy hoạch tránh lợi nhuận trước mắt

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là chủ trương được khuyến khích để nâng cao thu nhập cho nông dân, tuy nhiên việc chuyển đổi không đúng quy hoạch hoặc chuyển đổi ồ ạt một số loại cây trồng cho lợi nhuận trước mắt, nhưng cũng cảnh báo về tình trạng cung vượt cầu cho sự phát triển theo phong trào.
Chuyển đổi cây trồng cần đúng quy hoạch tránh lợi nhuận trước mắt

Chuyển đổi cây trồng cần đúng quy hoạch tránh lợi nhuận trước mắt