Chuyển động Nhà nông 02/10: Thái Lan đăng ký chỉ dẫn địa lý cho nhãn sấy vàng Lamphun tại Việt Nam

Bộ Thương mại Thái Lan hy vọng việc đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý cho nhãn sấy vàng Lamphun sẽ giúp tăng xuất khẩu nhãn của Thái Lan sang Việt Nam.

Chuyển động Nhà nông 02/10.