Chuyển động Nhà nông 02/7: Trung Quốc đồng ý nhập khẩu chanh leo Việt Nam

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa gửi văn bản, đồng ý cho Việt Nam xuất khẩu thí điểm chanh leo sang thị trường này bắt đầu từ ngày 1/7. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 02/7.