Chuyển động Nhà nông 1/6: Kỳ lạ cánh đồng “trồng gì chết ấy” ở Thái Bình

Kỳ lạ cánh đồng “trồng gì chết ấy” ở Thái Bình; Nông sản ùn ứ sang Trung Quốc, Thủ tướng chỉ đạo khẩn; Nông dân Quảng Ngãi “căng mình” chống hạn… là một trong những thông tin có trong Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 1/6: Kỳ lạ cánh đồng "trồng gì chết ấy" ở Thái Bình

Chuyển động Nhà nông 1/6.