Chuyển động Nhà nông 10/2: Nông sản ùn ùn sang Trung Quốc, giá nhiều loại trái cây tăng mạnh

Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới trở lại đã tạo đà cho xuất khẩu phục hồi. Cùng với đó, lợi thế từ các nghị định thư Việt Nam đã ký với Trung Quốc về xuất khẩu chính ngạch giúp giá nhiều loại trái cây tăng đáng kể ngay từ đầu năm.

Chuyển động Nhà nông 10/2: Nông sản ùn ùn sang Trung Quốc, giá nhiều loại trái cây tăng mạnh

Chuyển động Nhà nông 10/2.