Chuyển động Nhà nông 11/6: Mỹ sẽ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tủ gỗ Việt Nam, Malaysia

DOC đã khởi xướng điều tra cả hai nội dung trong đơn đề nghị của Nguyên đơn về xem xét phạm vi sản phẩm và lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với sản phẩm tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 11/6: Mỹ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tủ gỗ Việt Nam, Malaysia

Chuyển động Nhà nông 11/6: Mỹ khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tủ gỗ Việt Nam, Malaysia