Chuyển động Nhà nông 12/2: Phú Yên triển khai giải pháp phòng chống hạn hán

Phú Yên triển khai giải pháp phòng chống hạn hán; Cá ngừ Việt rộng cửa ở Chile; Giá cà phê hôm nay 12/2: Tỉnh Đắk Nông có giá cao nhất là 80.000 đồng/kg; Thanh Hóa cấp mã số vùng trồng để hướng tới xuất khẩu là những thông tin sẽ có trong chương trình Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 12/2: Phú Yên triển khai giải pháp phòng chống hạn hán

Chuyển động Nhà nông 12/2.