Chuyển động Nhà nông 12/7: Sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc bắt đầu từ 11/7/2022. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 12/7.