Chuyển động Nhà nông 13/5: Nông sản Việt có mặt tại hội chợ nông nghiệp lớn nhất Bắc Ireland

Hội chợ Balmoral Show 2023 là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá ngành nông nghiệp và nông phẩm trong nước tới các nhà phân phối và người tiêu dùng Bắc Ireland.

Chuyển động Nhà nông 13/5: Nông sản Việt có mặt tại hội chợ nông nghiệp lớn nhất Bắc Ireland

Chuyển động Nhà nông 13/5.