Chuyển động Nhà nông 13/8: Nhiều diện tích nhãn Hưng Yên bị ngập úng

Thành phố Hưng Yên và các huyện phụ cận hiện đang bước vào mùa thu hoạch rộ nhãn, mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều diện tích nhãn bị úng ngập. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 13/8.