Chuyển động Nhà nông 15/2: Xuất khẩu gạo đặc sản ST24, ST25 tăng 4 lần sau 3 năm

Chỉ trong vòng 3 năm (từ 2020 - 2022) xuất khẩu gạo ST24, ST25 đã tăng gấp 4 lần và là chủng loại ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của ngành gạo.

Chuyển động Nhà nông 15/2: Xuất khẩu gạo đặc sản ST24, ST25 tăng 4 lần sau 3 năm

Chuyển động Nhà nông 15/2.