Chuyển động Nhà nông 15/7: Đường mía nhập khẩu từ các nước ASEAN gia tăng đột biến

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2022 ghi nhận đường nhập khẩu từ các nước ASEAN vào Việt Nam đã tăng đáng kể so với cùng kỳ. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 15/7.