Chuyển động Nhà nông 16/11: Sầu riêng nghịch vụ cho hiệu quả gấp đôi vụ chính

Thời gian qua, nông dân Tiền Giang đã vận dụng kỹ thuật canh tác sầu riêng nghịch vụ nhằm rải vụ, mang lại hiệu quả rất cao. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 16/11.