Chuyển động Nhà nông 16/7: Hàng chục ha rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh bị “xóa sổ”

Theo người dân thôn Tây Hà (Hà Tĩnh), ban đầu cây chết rải rác, sau đó rụng lá, chết khô cả khu vực rộng lớn. Hiện tổng diện tích thiệt hại đã lên đến 43/104 ha. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 16/7.