Chuyển động Nhà nông 17/12: Sẵn sàng sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi

6 lô vaccine sản xuất thử nghiệm của Công ty Navetco, đều đạt yêu cầu với 100% lợn tiêm vaccine được bảo hộ và 100% lợn đối chứng chết do virus dịch tả lợn Châu Phi cường độc gây ra. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 17/12.