Chuyển động Nhà nông 17/2: Giá phân bón nhập khẩu tăng 6 tháng liên tiếp

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá phân bón nhập khẩu trong tháng 1 ở mức 476 USD/tấn, tăng 81% so với tháng 1/2022. Đây cũng là tháng thứ 6 liên tiếp, giá phân bón nhập khẩu đi lên.

Chuyển động Nhà nông 17/2.