Chuyển động Nhà nông 18/11: Quảng Bình đầu tư gần 350 tỉ xây dựng khu neo đậu kết hợp cảng cá

Quảng Bình đầu tư gần 350 tỉ xây dựng khu neo đậu kết hợp cảng cá; Cà Mau đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước; Vụ lúa Đông Xuân 2023 - 2024, Kiên Giang gieo trồng lúa chất lượng cao chiếm 95%; Ra mắt Chợ nông sản Đắk Lắk online...

Chuyển động Nhà nông 18/11: Quảng Bình đầu tư gần 350 tỉ xây dựng khu neo đậu kết hợp cảng cá

Chuyển động Nhà nông 18/11.