Chuyển động Nhà nông 18/2: Hé lộ nguyên nhân hàng loạt vụ mía bị cháy ở Gia Lai

Bước đầu xác định mía bị cháy do một số người dân chưa cẩn thận trong việc đốt vệ sinh ruộng mía sau thu hoạch dẫn đến cháy lan sang các ruộng chưa thu hoạch.

Chuyển động Nhà nông 18/2: Hé lộ nguyên nhân hàng loạt vụ mía bị cháy ở Gia Lai

Chuyển động Nhà nông 18/2.