Chuyển động Nhà nông 18/3: Coi trọng bản quyền, thương hiệu để nông sản Việt vươn xa

Vấn đề về bản quyền, sở hữu trí tuệ về giống hay thương hiệu tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cần được coi trọng, tránh trong tương lai, nông sản Việt bị các thị trường xuất khẩu từ chối.

Chuyển động Nhà nông 18/3: Coi trọng bản quyền, thương hiệu để nông sản Việt vươn xa

Chuyển động Nhà nông 18/3.