Chuyển động Nhà nông 18/5: Giá cà phê nội địa thiết lập kỷ lục mới

Giá cà phê nội địa thiết lập kỷ lục mới; Hàng trăm ha lúa Thanh Hóa bị thiệt hại do úng ngập; Trồng vải thiều chuẩn an toàn, nông dân Bắc Giang bán giá 40.000 đồng/kg vẫn cháy hàng… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 18/5: Giá cà phê nội địa thiết lập kỷ lục mới

Chuyển động Nhà nông 18/5.