Chuyển động Nhà nông 19/3: Vũng Liêm thông báo đóng nhiều cống để ngăn mặn

Theo Phòng Nông nghiệp – PTNT Vũng Liêm (Vĩnh Long), độ mặn đo được lúc 5 giờ ngày 18/3/2023 tại vàm Nàng Âm là 1,0‰, vàm Vũng Liêm 0,7‰ (xã Trung Thành Đông), chợ Vũng Liêm 0,3‰ (TT Vũng Liêm).

Chuyển động Nhà nông 19/3: Vũng Liêm thông báo đóng nhiều cống để ngăn mặn

Chuyển động Nhà nông 19/3.