Chuyển động Nhà nông 19/9: Bộ Nông nghiệp đề nghị C05 lập chuyên án, xử lý nạn buôn bán gia cầm trái phép

Bộ Nông nghiệp đề nghị C05 lập chuyên án, xử lý nạn buôn bán gia cầm trái phép; Lào Cai phát triển cây quế trở thành ngành hàng chủ lực; Xuất khẩu hạt điều tiếp tục ghi nhận mức cao kỷ lục; Phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành nông nghiệp...

Chuyển động Nhà nông 19/9: Bộ Nông nghiệp đề nghị C05 lập chuyên án, xử lý nạn buôn bán gia cầm trái phép

Chuyển động Nhà nông 19/9.