Chuyển động Nhà nông 2/10: Sau mưa lũ, rau xanh ở Nghệ An 'đội giá'

Xuất khẩu thuỷ sản kết thúc chuỗi giảm 8 tháng liên tiếp; Thuần hóa ong rừng thành sản phẩm OCOP 3 sao; Bình Thuận: Lũ cát đỏ ập xuống đường ven biển Phan Thiết làm sập mố cầu, phong tỏa cả tuyến đường; Sau mưa lũ, rau xanh ở Nghệ An 'đội giá' là những thông tin chính trong chuyên mục Chuyển động Nhà nông hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 2/10: Sau mưa lũ, rau xanh ở Nghệ An 'đội giá'

Chuyển động Nhà nông 2/10.