Chuyển động Nhà nông 2/12: Triển khai “180 ngày hành động” chống khai thác IUU

Triển khai “180 ngày hành động” chống khai thác IUU; Giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng vào thời điểm cuối vụ bật tăng; Cà Mau có 101 sản phẩm OCOP đạt 3 sao… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 2/12: Triển khai "180 ngày hành động" chống khai thác IUU

Chuyển động Nhà nông 2/12.

Kết luận hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chiều 1/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo "thẻ vàng" thời gian qua. Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn cho rằng, xét về tổng thể, trên thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, chậm được khắc phục, chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa đáp ứng được yêu cầu để gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Chương trình, kế hoạch hành động 180 ngày thực hiện các khuyến nghị của EC trong việc gỡ "thẻ vàng" IUU. Trong đó, kế hoạch phải nêu rõ, cụ thể trách nhiệm của Chính phủ, bộ, ngành, tỉnh, thành phố, huyện, xã và từng người dân; kế hoạch phải lượng hóa để mọi cơ quan, người dễ hiểu, dễ làm, dễ giám sát, dễ kiểm tra, dễ đánh giá.