Chuyển động Nhà nông 2/4: Kiên Giang "đau đầu" với 2.500 tàu cá tự phát

Mặc dù đã có quyết định không cấp phép đóng mới tàu cá nhưng tỉnh Kiên Giang đã phát sinh hơn 2.500 tàu cá đóng mới, gây áp lực chống khai thác IUU.

Chuyển động Nhà nông 2/4: Kiên Giang "đau đầu" với 2.500 tàu cá tự phát

Chuyển động Nhà nông 2/4.