Chuyển động Nhà nông 21/1: Ngư dân Quảng Ngãi vươn khơi đánh bắt xuyên Tết

Ngư dân hy vọng chuyến đánh bắt hải sản xuyên Tết sẽ gặp thuận lợi, trúng đậm luồng cá tôm để sớm về sum họp, đón cái Tết muộn sung túc cùng gia đình.

Chuyển động Nhà nông 21/1: Ngư dân Quảng Ngãi vươn khơi đánh bắt xuyên Tết

Chuyển động Nhà nông 21/1.