Chuyển động Nhà nông 21/9: Hơn 200 cây rừng tự nhiên bị khoan lỗ đổ hóa chất đầu độc

Hơn 200 cây rừng tự nhiên bị khoan lỗ đổ hóa chất đầu độc; Thành lập sở an toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước; Nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong vụ đông xuân 2023-2024; Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại Lễ hội Trà Shan tuyết là những thông tin có trong chương trình Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 21/9: Hơn 200 cây rừng tự nhiên bị khoan lỗ đổ hóa chất đầu độc

Chuyển động Nhà nông 21/9.