Chuyển động Nhà nông 22/1: Mới đầu năm 2023 Trung Quốc đã tăng tốc thu gom, giá sắn của Việt Nam tăng vọt

Những ngày đầu năm 2023, lượng hàng tinh bột sắn giao dịch qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc tăng do thủ tục nhập khẩu phía Trung Quốc thực hiện nhanh hơn.

Chuyển động Nhà nông 22/1: Mới đầu năm 2023 Trung Quốc đã tăng tốc thu gom, giá sắn của Việt Nam tăng vọt

Chuyển động Nhà nông 22/1.