Chuyển động Nhà nông 22/9: Thủ tướng chỉ đạo nóng về ứng phó việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Liên quan đến thông tin Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo nóng.

Chuyển động Nhà nông 22/9.