Chuyển động Nhà nông 24/1: Hơn 70 xe nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành trong 2 ngày đầu năm

Trong 2 ngày đầu năm mới đã có hơn 70 xe nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) sang Trung Quốc.

Chuyển động Nhà nông 24/1: Hơn 70 xe nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành trong 2 ngày đầu năm

Chuyển động Nhà nông 24/1.