Chuyển động Nhà nông 24/8: Hợp tác xã Nông nghiệp số đầu tiên ở Đồng Nai

Hợp tác xã Nông nghiệp số đầu tiên ở Đồng Nai; Bình Dương Tạo cơ hội kết nối cho nông dân giao thương; Na Chí Linh chính vụ tiêu thụ thuận lợi, nông dân phấn khởi; Dự án khởi nghiệp của thanh niên vùng nông thôn tranh tài là những thông tin có trong chương trình Chuyển động nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 24/8:0 Hợp tác xã Nông nghiệp số đầu tiên ở Đồng Nai

Chuyển động Nhà nông 24/8.