Chuyển động Nhà nông 25/1: Xe nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu của Lạng Sơn trong ngày mùng 3 Tết

Ngày 24/1 (mùng 3 Tết), trên 2.700 tấn nông sản, hoa quả đã xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu của Lạng Sơn.

Chuyển động Nhà nông 25/1: Xe nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu của Lạng Sơn trong ngày mùng 3 Tết

Chuyển động Nhà nông 25/1.