Chuyển động Nhà nông 25/3: Ngành tôm đang đối diện cùng lúc nhiều loại dịch bệnh

Ngành tôm đang đối diện cùng lúc nhiều loại dịch bệnh; Yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay mua lúa gạo; Nhất trí cắt giảm 25% sản lượng đánh bắt cá thu đao Thái Bình Dương… là những tin chính trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 25/3: Ngành tôm đang đối diện cùng lúc nhiều loại dịch bệnh

Chuyển động Nhà nông 25/3.