Chuyển động Nhà nông 25/9: Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Hàng tồn kho ở Mỹ giảm mạnh, xuất khẩu gỗ đang dần phục hồi; Tiền Giang: Xây dựng chuỗi liên kết - tiêu thụ thanh long xuất khẩu; Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng ứng phó với áp thấp nhiệt đới; Nam Định: Đa dạng hoá các hình thức tiêu thụ sản phẩm nông sản...

Chuyển động Nhà nông 25/9: Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Chuyển động Nhà nông 25/9.