Chuyển động Nhà nông 26/1: EU ra quy định mới về ngưỡng dư lượng một số chất trên thực phẩm

Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, ngày 23/1/2023, EU đăng công báo quy định mới về ngưỡng dư lượng một số chất trên thực phẩm.

Chuyển động Nhà nông 26/1: EU ra quy định mới về ngưỡng dư lượng một số chất trên thực phẩm

Chuyển động Nhà nông 26/1.