Chuyển động Nhà nông 26/9: Đầu tư 140 tỷ đồng xây đê bao bảo vệ vùng cây ăn trái Cầu Kè - Trà Vinh

Trà Vinh: Đầu tư 140 tỷ đồng xây đê bao bảo vệ vùng cây ăn trái Cầu Kè; Giá phân bón hôm nay 26/9/2023: Phân urê và phân lân miền Bắc tăng nhẹ; Cà Mau: Vùng nuôi tôm - lúa đạt chứng nhận ASC đầu tiên trên thế giới; Đắk Lắk: Sầu riêng được giá, nông dân bội thu...

Chuyển động Nhà nông 26/9: Trà Vinh: Đầu tư 140 tỷ đồng xây đê bao bảo vệ vùng cây ăn trái Cầu Kè

Chuyển động Nhà nông 26/9.