Chuyển động Nhà nông 27/5: Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 583/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030.

Chuyển động Nhà nông 27/5: Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam

Chuyển động Nhà nông 27/5.