Chuyển động Nhà nông 28/1: 1,2 triệu cây xanh sẽ được người dân tỉnh Ninh Bình trồng trong năm 2023

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong tỉnh Ninh Bình hăng hái ra quân hưởng ứng "Tết trồng cây".

Chuyển động Nhà nông 28/1: 1,2 triệu cây xanh sẽ được người dân tỉnh Ninh Bình trồng trong năm 2023

Chuyển động Nhà nông 28/1.