Chuyển động Nhà nông 28/10: Đắk Lắk dành hơn 8.000 tỷ đồng nguồn vốn vay phục vụ niên vụ cà phê 2022-2023

Trước đề xuất ưu tiên cấp hạn mức và giải ngân cho doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu ngành hàng cà phê trong thời vụ cao điểm, các ngân hàng nhà nước và tư nhân ở Đắk Lắk đã cam kết sẽ dành hơn 8.000 tỷ đồng nguồn vốn vay phục vụ niên vụ cà phê năm nay.

Chuyển động Nhà nông 28/10.