Chuyển động Nhà nông 3/10: Lũ san phẳng gần 9.000 ha nuôi trồng thủy sản tại Nghệ An

Mưa lũ những ngày qua tại Nghệ An không chỉ càn quét hàng chục nghìn ha hoa màu và hàng nghìn con vật nuôi, mà còn san phẳng gần 9.000 ha nuôi trồng thủy sản.

Chuyển động Nhà nông 3/10.